ITEM SHOP

 • M4A1-S-Predator-Noble Gold (Permanent) 7,200
 • D.E-Born Beast-Noble Gold (7 days) 240
 • AK-47-Beast-Noble Gold (7 days) 240
 • B.C Axe-Beast-Noble Gold (7 days) 160
 • Kukri-Immortal Dragon (7 days) 160
 • M4A1-S-Predator-Noble Gold (Permanent) 7,200
 • D.E-Born Beast-Noble Gold (7 days) 240
 • AK-47-Beast-Noble Gold (7 days) 240
 • B.C Axe-Beast-Noble Gold (7 days) 160
 • Kukri-Immortal Dragon (7 days) 160
 • QBZ-95-A-Ultimate Gold (7 days) 240
 • Power Bat Lotto (30 pcs) 650